miércoles, 29 de febrero de 2012

El 3%

No, no ens estem referint a la comissió que les constructores havien de pagar per finançar CIU i que va provocar una gran polèmica al Parlament quan en va parlar en Pasqual Maragall.

El 3% és la nova rebaixa del nostre sou, que es farà amb una destralada a la paga addicional de juny.

El 17 de febrer, la consellera de Governació (Joana Ortega) comunicava que la retallada del 3% del sou anual es farà a la paga addicional de juny (que quedarà reduïda en un 40 o un 50%) i que no pot descartar de noves més endavant (depenent de l'evolució macroeconòmica i potser del grau de rebel·lió del funcionariat).

Aquesta mesura anunciada al novembre passat ha de contemplar-se a la Llei d’acompanyament dels pressupostos, pendent encara d’aprovar-se al Parlament.

Aquest 3% s’afegeix al 7% que cobrem de menys des de juny de 2010, amb una inflació del 3%, i al 3% del IRPF, provoca una reducció total aproximada d'un 15% i no és el total de la rebaixa econòmica per aquest any: milers de docents no cobraran el seu primer estadi, més de 7.000 interins/es (en el nostre sector, companys/es del PAS) veuran reduïts jornada i salari en un 15% i tothom, a partir de la nòmina de febrer, tindrem un descompte superior per IRPF.

Per si no n'hi havia prou, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, proposa 'mesures
excepcionals en matèria de personal docent no universitari durant el període 2012-15' que es poden resumir en més alumnes per classe, més hores de feina i un sou que no para de decrèixer. Més info aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario