miércoles, 8 de febrero de 2012

Carta de la Junta de Directors del VO sol·licitant la jornada continuada

Sr JOSEP VICENT GARCIA-CAURÍN,

Director dels Serveis Territorials al Maresme- Vallès Oriental

Departament d'Ensenyament

Generalitat de Catalunya

c/ Santa Rita 1,

08301 Mataró


Benvolgut ,


Reunida la Junta de Directors del Vallès Oriental el passat dia 10 de novembre de 2011, valorant els resultats acadèmicsdels nostres alumnes , el grau de cohesió social en els nostres centres, i tenint present l'actual situació econòmica , la dispersió geogràfica de molts dels nostres municipis i amb el suport dels nostres Consells Escolars


EXPOSA:

Que la majoria dels nostres centres necessiten de transport escolar i de servei de menjador.

La suma dels temps que l’alumnat dedica a escola, transport i menjador fa que sobrepassi en escreix la jornada laboral de les 40 hores setmanals d’un adult qualsevol, amb el desgast físic i emocional que això els suposa, i que causa un greu perjudici per a la convivència familiar.

Que el rendiment dels nostres alumnes a la tarda, després d'una jornada tan llarga, és sempre molt baix , en especial, en el grup d’alumnes amb NEE.

Que el baix nivell d’atenció i la dispersió resultants produeixen un augment de les conductes disruptives i dificulten la millora dels resultats acadèmics i de la cohesió social, objectius fonamentals del nostre model educatiu.


Que a aquestes jornades escolars tan llargues constatem que s'hi afegeixen activitats complementàries lúdiques, esportives i culturals. Així l'activitat fora de casa s'allarga, en força casos, fins a les 10 del vespre, quedant encara pendents per fer els deures i dedicar temps a l’estudi, cosa que beneficia el baix rendiment escolar i el tan poc desitjat fracàs escolar.

Que la jornada continuada afavoreix l’estalvi econòmic, del tot necessari en aquest moment, tant en despesa de menjador, com en despesa d'aïgua, llum i calefacció, així com en transport.

I per tot això


SOL·LICITA

L’aprovació per aplicar la jornada continuada a l’alumnat de l'ESO, tal com ja es fa a l'alumnat de la Postobligatòria.


Cordialment


Sílvia Genís i Filbà

Presidenta de la Junta de Directores i Directors del Vallès Oriental

No hay comentarios:

Publicar un comentario