miércoles, 29 de febrero de 2012

El 3%

No, no ens estem referint a la comissió que les constructores havien de pagar per finançar CIU i que va provocar una gran polèmica al Parlament quan en va parlar en Pasqual Maragall.

El 3% és la nova rebaixa del nostre sou, que es farà amb una destralada a la paga addicional de juny.

El 17 de febrer, la consellera de Governació (Joana Ortega) comunicava que la retallada del 3% del sou anual es farà a la paga addicional de juny (que quedarà reduïda en un 40 o un 50%) i que no pot descartar de noves més endavant (depenent de l'evolució macroeconòmica i potser del grau de rebel·lió del funcionariat).

Aquesta mesura anunciada al novembre passat ha de contemplar-se a la Llei d’acompanyament dels pressupostos, pendent encara d’aprovar-se al Parlament.

Aquest 3% s’afegeix al 7% que cobrem de menys des de juny de 2010, amb una inflació del 3%, i al 3% del IRPF, provoca una reducció total aproximada d'un 15% i no és el total de la rebaixa econòmica per aquest any: milers de docents no cobraran el seu primer estadi, més de 7.000 interins/es (en el nostre sector, companys/es del PAS) veuran reduïts jornada i salari en un 15% i tothom, a partir de la nòmina de febrer, tindrem un descompte superior per IRPF.

Per si no n'hi havia prou, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, proposa 'mesures
excepcionals en matèria de personal docent no universitari durant el període 2012-15' que es poden resumir en més alumnes per classe, més hores de feina i un sou que no para de decrèixer. Més info aquí.

jueves, 23 de febrero de 2012

Reforma laboral, retallades i altres motius d'indignació

Company(e)s,

Us enviem informació referent a la reforma laboral i les seves implicacions en el sector públic (entre els quals hi ha els acomiadaments col·lectius), de moment per personal amb contractes laborals. La teniu en aquest enllaç de la CGT.

Com ja deveu saber, l'enéssima retallada del Govern suposarà una disminució d'un 3% del nostre salari, la qual cosa es farà efectiva descomptant aproximadament la meitat de la nostra paga de juny.

D’altre banda, hauríem de valorar la possibilitat de comunicar el nostre suport als estudiants de l’IES Lluís Vives de València, fortament reprimits per lluitar contra les retallades al nostre sector.

jueves, 9 de febrero de 2012

Assemblea professorat dijous 9 de febrer

Assemblea de professorat
Dijous, 9 de febrer, 11h30
Sala de professorat

Acords:

1. Aprofitar la Jornada de Portes Obertes per fer visible la lluita contra les retallades, amb samarretes, cartells, octavetes i xerrades a les famílies. S'elaborarà un escrit per a les octavetes, adreçat a les famílies, on s'expliqui com afecten les retallades als seus fills.

2. Es decideix encarregar unes samarretes grogues amb un logo triangular de nens anant a l'escola perseguits per una gran tisora i el lema 'Que no ens retallin el futur'. Parlarem amb el Juan Pablo perquè s'ocupi del disseny. Posarem un full a la sala del professorat per tal que cadascú pugui fer la comanda de samarretes i la talla que necessita. Més endavant parlarem si, a banda de la Jornada de Portes Obertes, ens les posem unes hores o un dia a la setmana per visibilitzar el nostre rebuig a les retallades.

3. Iniciar una campanya per la consecució de la jornada continuada per al curs vinent. D'una banda, recollint les adhesions del professorat i presentant una proposta al Claustre per tal que sigui enviada al Consell Escolar. D'altra banda, buscant l'adhesió de les famílies a la petició, amb el contacte amb representants de l'AMPA o altres vies.

Es recorden les diferents convocatòries, no unitàries, que es fan per part dels sindicats, sense consensuar una postura per part de l'assemblea, per tal que cadascú pugui decidir la seva participació a títol individual:

- Manifestació dissabte 11 de febrer a les 17h a BCn (USTEC, UGT, CCOO, ...)
- Tancades als centres la nit de dimarts 14 de febrer
- Vaga parcial de 4h dimecres 15 de febrer i concentració davant el Parlament (CGT)
- Vaga parcial de 3h30 dimarts 21 i 29 de febrer i dijous 8 de març

miércoles, 8 de febrero de 2012

10 ARGUMENTS A FAVOR DE LA JORNADA INTENSIVA

1. Millora pedagògica: amb la jornada intensiva es rendeix més, l’atenció es concentra al matí i l’estudiant té temps a la tarda per assimilar els coneixements, fer els deures, estudiar, etc.

2. Millores econòmiques: els instituts on només s’imparteix ESO i batxillerat estarien tancats a la tarda, amb la qual cosa s’estalviaria electricitat i calefacció. Els centres amb cicles formatius o batxillerat nocturn estalviarien part d’aquestes despeses tancant llums d’alguns passadissos i aules.

3. Així mateix, l’administració deixaria de pagar els dinars gratuïts als alumnes que s’han de desplaçar a un altre municipi. Aquest diners es podrien destinar a beques de menjador per a famílies amb pocs recursos econòmics o a activitats extraescolars.

4. A més, les famílies que ho desitgessin deixarien de pagar el menjador i es milloraria la qualitat de l'alimentació de molts dels alumnes que ara han de dinar per força fora de casa.

5. Estalvi de temps: els desplaçaments del migdia per anar a dinar i tornar a l’institut per a les classes de la tarda suposen una pèrdua de temps i un desgast que els alumnes es podrien estalviar. Alguns alumnes necessiten transport públic per a fer aquest desplaçament, i aquesta és una altra despesa que s’estalviarien.

6. Conciliació d’horaris: els alumnes que fan extraescolars (la majoria) podrien fer-les a partir de les tres o les quatre de la tarda, i d’aquesta manera podrien arribar abans a casa. Així tindrien més temps per estar amb la família, temps lliure, temps per a fer els deures i estudiar,
per anar a dormir a una hora convenient, etc.

7. Millora de l’assistència a classe: als instituts en què l’absentisme escolar és més elevat a les classes de la tarda aquest problema desapareixeria.

8. Més disponibilitat horària per als centres i entitats que imparteixen ensenyaments
extraescolars o organitzen activitats esportives: amb les tres tardes de l’ESO hi ha moltes
escoles de música, ballet, idiomes, clubs esportius, etc. que tenen problemes per a organitzar els horaris. Sense les tardes de l’ESO aquestes activitats podrien començar havent dinat de dilluns a divendres i no caldria que s’acabessin a les nou o les deu del vespre, com està passant ara.

9. Si les classes fossin de 50 minuts i no de 60m i hi hagués dues estones d’esbarjo de 20 minuts (o de 20m la primera i 30m la segona) les sis classes fetes al matí de manera intensiva no serien tan pesades com es vol fer veure des d’alguns sectors. En les altres CCAA i en molts altres països es fa d’aquesta manera i funciona.

10. A les tardes es concentra la conflictivitat i el deteriorament de la convivència als centres.
La jornada intensiva afavoreix la seriositat de l'ensenyament. Els instituts són per a aprendre, no podem ocupar tot el temps de l'alumne impedint que pugui exercir els altres rols necessaris per a crèixer com a persona.

(Text extret del butlletí num. 73 del sindicat SPS-ASPEPC, on es donen una sèrie de consells a seguir per tal de sol·licitar-la com a centre. Més info, aquí)

Carta de la Junta de Directors del VO sol·licitant la jornada continuada

Sr JOSEP VICENT GARCIA-CAURÍN,

Director dels Serveis Territorials al Maresme- Vallès Oriental

Departament d'Ensenyament

Generalitat de Catalunya

c/ Santa Rita 1,

08301 Mataró


Benvolgut ,


Reunida la Junta de Directors del Vallès Oriental el passat dia 10 de novembre de 2011, valorant els resultats acadèmicsdels nostres alumnes , el grau de cohesió social en els nostres centres, i tenint present l'actual situació econòmica , la dispersió geogràfica de molts dels nostres municipis i amb el suport dels nostres Consells Escolars


EXPOSA:

Que la majoria dels nostres centres necessiten de transport escolar i de servei de menjador.

La suma dels temps que l’alumnat dedica a escola, transport i menjador fa que sobrepassi en escreix la jornada laboral de les 40 hores setmanals d’un adult qualsevol, amb el desgast físic i emocional que això els suposa, i que causa un greu perjudici per a la convivència familiar.

Que el rendiment dels nostres alumnes a la tarda, després d'una jornada tan llarga, és sempre molt baix , en especial, en el grup d’alumnes amb NEE.

Que el baix nivell d’atenció i la dispersió resultants produeixen un augment de les conductes disruptives i dificulten la millora dels resultats acadèmics i de la cohesió social, objectius fonamentals del nostre model educatiu.


Que a aquestes jornades escolars tan llargues constatem que s'hi afegeixen activitats complementàries lúdiques, esportives i culturals. Així l'activitat fora de casa s'allarga, en força casos, fins a les 10 del vespre, quedant encara pendents per fer els deures i dedicar temps a l’estudi, cosa que beneficia el baix rendiment escolar i el tan poc desitjat fracàs escolar.

Que la jornada continuada afavoreix l’estalvi econòmic, del tot necessari en aquest moment, tant en despesa de menjador, com en despesa d'aïgua, llum i calefacció, així com en transport.

I per tot això


SOL·LICITA

L’aprovació per aplicar la jornada continuada a l’alumnat de l'ESO, tal com ja es fa a l'alumnat de la Postobligatòria.


Cordialment


Sílvia Genís i Filbà

Presidenta de la Junta de Directores i Directors del Vallès Oriental

martes, 7 de febrero de 2012

Accions contra les retallades

Company(e)s,

Després de l'aprovació del manifest contra les retallades i la col·locació de pancartes a l'entrada del centre, és el moment d'analitzar quines accions portem a terme en defensa dels nostres drets laborals.

Idees no faltes, ara cal busquem el màxim consens per passar a l'acció.

Properament, tindrà lloc una nova assemblea del professorat per tractar la qüestió.

miércoles, 1 de febrero de 2012

El Consell Escolar de Sant Fost, contra les retallades

Company(e)s,

El passat dijous, el Consell Escolar (CE) del nostre centre va aprovar, per unanimitat, el document contra les retallades. Aquest document va ser presentat pels representants del professorat amb el suport de 50 signatures de membres del professorat.

També es va acordar que, aquest document, ja publicat al web del centre es transmetrà a la Delegació territorial i la premsa comarcal.

D'altra banda, el president del CE - i director del centre - va llegir la carta que la Junta de Directors de la nostra zona ha fet arribar a la Delegació territorial demanant la jornada continuada.

Pel que fa a les accions del professorat contra les retallades, el sindicat SPS proposa una sèrie de mesures de resistència en el seu darrer butlletí. Ara, toca analitzar aquestes propostes, les de l'assemblea de zona, les que ens facin arribar la resta de sindicat i tractar de consensuar-ne algunes.

La lluita contra les retallades continua...