miércoles, 8 de febrero de 2012

10 ARGUMENTS A FAVOR DE LA JORNADA INTENSIVA

1. Millora pedagògica: amb la jornada intensiva es rendeix més, l’atenció es concentra al matí i l’estudiant té temps a la tarda per assimilar els coneixements, fer els deures, estudiar, etc.

2. Millores econòmiques: els instituts on només s’imparteix ESO i batxillerat estarien tancats a la tarda, amb la qual cosa s’estalviaria electricitat i calefacció. Els centres amb cicles formatius o batxillerat nocturn estalviarien part d’aquestes despeses tancant llums d’alguns passadissos i aules.

3. Així mateix, l’administració deixaria de pagar els dinars gratuïts als alumnes que s’han de desplaçar a un altre municipi. Aquest diners es podrien destinar a beques de menjador per a famílies amb pocs recursos econòmics o a activitats extraescolars.

4. A més, les famílies que ho desitgessin deixarien de pagar el menjador i es milloraria la qualitat de l'alimentació de molts dels alumnes que ara han de dinar per força fora de casa.

5. Estalvi de temps: els desplaçaments del migdia per anar a dinar i tornar a l’institut per a les classes de la tarda suposen una pèrdua de temps i un desgast que els alumnes es podrien estalviar. Alguns alumnes necessiten transport públic per a fer aquest desplaçament, i aquesta és una altra despesa que s’estalviarien.

6. Conciliació d’horaris: els alumnes que fan extraescolars (la majoria) podrien fer-les a partir de les tres o les quatre de la tarda, i d’aquesta manera podrien arribar abans a casa. Així tindrien més temps per estar amb la família, temps lliure, temps per a fer els deures i estudiar,
per anar a dormir a una hora convenient, etc.

7. Millora de l’assistència a classe: als instituts en què l’absentisme escolar és més elevat a les classes de la tarda aquest problema desapareixeria.

8. Més disponibilitat horària per als centres i entitats que imparteixen ensenyaments
extraescolars o organitzen activitats esportives: amb les tres tardes de l’ESO hi ha moltes
escoles de música, ballet, idiomes, clubs esportius, etc. que tenen problemes per a organitzar els horaris. Sense les tardes de l’ESO aquestes activitats podrien començar havent dinat de dilluns a divendres i no caldria que s’acabessin a les nou o les deu del vespre, com està passant ara.

9. Si les classes fossin de 50 minuts i no de 60m i hi hagués dues estones d’esbarjo de 20 minuts (o de 20m la primera i 30m la segona) les sis classes fetes al matí de manera intensiva no serien tan pesades com es vol fer veure des d’alguns sectors. En les altres CCAA i en molts altres països es fa d’aquesta manera i funciona.

10. A les tardes es concentra la conflictivitat i el deteriorament de la convivència als centres.
La jornada intensiva afavoreix la seriositat de l'ensenyament. Els instituts són per a aprendre, no podem ocupar tot el temps de l'alumne impedint que pugui exercir els altres rols necessaris per a crèixer com a persona.

(Text extret del butlletí num. 73 del sindicat SPS-ASPEPC, on es donen una sèrie de consells a seguir per tal de sol·licitar-la com a centre. Més info, aquí)

No hay comentarios:

Publicar un comentario